Văn phòng luật sư uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Văn Phòng Luật Sư doanh nghiệp Uy tín Tại Cần Thơ

 • Các quy định về chữ ký số và chứng thư số

  Mới đây, ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thay thế Nghị định 26/2007/NĐ-CP. Luật Blue Cần Thơ xin phép được tổng hợp một số quy định về chữ ký số và chứng thư số được áp dụng như sau. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dị...

Luật sư Doanh nghiệp

 1. All
 2. Tư vấn Doanh nghiệp
 3. Tư vấn luật

Thành lập công ty

 1. All

Sở hữu trí tuệ

 1. All
 2. Kiến thức luật sở hữu trí tuệ
 3. Luật sư sở hữu trí tuệ
 4. Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
 5. Văn bản luật sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đất đai

 1. All
 2. Khắc dấu công ty
 3. Khắc dấu văn phòng
 4. Kiến thức khắc dấu
 5. Kỹ thuật khắc dấu

Tư vấn đầu tư

 1. All
 2. Kiến thức luật thuế
 3. Luật sư thuế
 4. Tư vấn luật thuế
 5. Văn bản luật thuế

Thay đổi đăng ký kinh doanh

 1. All
 2. Thay đổi cổ đông
 3. Thay đổi ngành nghề
 4. Thay đổi thành viên