Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Cần Thơ

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần, cổ phần được phát hành ra thị trường nhằm mục đích huy động vốn, người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Một số trường hợp công ty cổ phần sẽ phải làm thủ tục giảm vốn. Nhưng không phải lúc nào cũng được giảm vốn mà việc giảm vốn đối với công ty cổ phần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Cần Thơ được thực hiện như thế nào, hãy cùng tham khảo bài viết sau của Công ty tư vấn Blue.

Hình minh họa

Hình minh họa

Điều kiện để giảm vốn đối với công ty cổ phần

  • Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn
  • Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua nhưng chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra (Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông
  • Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Quy trình thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty
Bước 1: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty

  • Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ gồm:
  • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Bước 2: Công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ do giảm vốn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng phương thức thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng trực tuyến tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 4: Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Cần Thơ, quý vị hãy gọi cho Công ty tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí. Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon