Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ phần tại Cần Thơ

1.Cổ đông sáng lập là gì?

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp có quy định về Cổ phần phổ thông củ Cổ đông sáng lập như sau:

 • Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập;
 • Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
 • Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.
 • Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

hợp-tác-xã-vận-tải

2.Thay đổi cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần được thay đổi cổ đông sáng lập trong 2 trường hợp:

2.1. Thay đổi cổ đông do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

Thủ tục thay đổi: Doanh nghiệp nộp thông báo thay đổi lên sở kế hoạch và đầu tư thành Phố Cần Thơ, nôị dung thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Chữ ký, Số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật công ty.

Sau khi phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ  sẽ trao giấy biên nhận và thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập cho công ty.

Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đă đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và sẽ bị xóa tên khỏi danh sách cổ đông sáng lập.

2.2. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyện nhượng cổ phần

Thủ tục thay đổi: Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thông tin
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông;
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của cổ đông mới.

Quý Doanh nghiệp tại Cần Thơ có nhu cầu thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ tới Công ty Tư vấn Blue để được các chuyên viên nhiệt tình tư vấn. Trân trọng./.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon