Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thành lập công ty con tại Cần Thơ

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó

CTY CON

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

 • Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
 • Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 • Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định nêu trên phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
 • Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định nêu trên thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh, công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
 • Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định nêu trên do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

Một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ với công ty con:-

 • Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
 • Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Hồ sơ thành lập công ty con:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH từ hai thành viên ; biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập công ty con
 • Quyết định về việc thành lập công ty con
 • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên trong công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, của cổ đông công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
 • Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp hoạt động lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ hành nghề
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Thủ tục nộp hồ sơ: Hồ sơ được gửi đến phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ, có thể nộp bằng 2 cách:

 • Nộp trực tiếp
 • Nộp qua mạng điện tử

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo và trả kết quả đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu cần bổ sung hồ sơ thì doanh nghiệp phải bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục sau thành lập:

Công ty con và công ty mẹ là hai pháp nhân độc lập, có tư cách pháp nhân độc lập nhau. Do đó khi công ty con có mã số thuế phải tiến hành khắc dấu, thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu khách hàng muốn thành lập công ty con tại Cần Thơ, vui lòng liên hệ tới Công  ty Tư vấn Blue để được tư vấn. Trân trọng./.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon