Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh muốn chấm dứt hoạt động cần phải thực hiện hai bước sau:

Bước 1: Công ty làm thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Bước 2: Làm thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh tại tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ; thủ tục trả con dấu, đăng ký mẫu dẫu tại Công an  thành phố trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trước tháng 7/2015. ( Từ ngày 1/7/2015 các doanh nghiệp tự khắc dấu và bảo quản con dấu).

van-phong-dai-dien-2

    Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại Cần Thơ

Bước 1: Thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở:

Soạn thảo hồ sơ gửi cơ quan thuế làm thủ tục đóng mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động mã số thuế;
 • Quyết định giải thể của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bước 2: Thủ tục tiến hành giải thể để trả đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ

 • Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin quốc gia;
 • Quyết định giải thể;
 • Biên bản họp;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Bản cam kết;
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính.

Thời gian: 5 ngày làm việc.

Bước 3: Thủ tục trả con dấu của doanh nghiệp tại Công an thành phố đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập trước 1/7/2015 bao gồm:

 • Con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Thời gian: 1 ngày làm việc

Bước 4: Nộp giấy xác nhận đã trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu lên sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 5: Nhận thông báo giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ.

Nếu có thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Tư vấn Blue để được giải đáp. Trân trọng./.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận