Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức tương đối lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Khi đăng ký công ty cổ phần các cổ đông sáng lập cùng nhau đăng ký mua cổ phần được quyền chào bán của công ty, tuy nhiên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần có quyền thay đổi cổ đông sáng lập.

Việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

Thứ nhất: Thay đổi trong trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số lượng cổ phần đã đăng ký mua

Luật doanh nghiệp quy định, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đưng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn này mà không thanh toán đủ thì cổ đông đó đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

cphan

Hồ sơ thay đổi cổ đông trường hợp này như sau:

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập. Quyết định phải ghi rõ những nội dung thay đổi trong điều lệ công ty;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;
 • Danh sách cổ đông sau khi thay đổi;
 • Bản sao sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân đối với trường hợp thêm cổ đông mới.

Thứ 2: Thay đổi trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.

Trường hợp 1: Chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác

Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác, tư cách cổ đông của cổ đông chuyển nhượng chấm dứt.

Trường hợp 2: Chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông sáng lập

Cổ đông chỉ được quyền chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Hồ sơ thay đổi cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần:

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập;
 • Quyết định thay đổi cổ đông của Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi cổ đông sáng lập;
 • Danh sách cổ đông sau khi thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của cổ đông sáng lập mới.

Thủ tục:

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Trình tự: Hồ sơ được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục thay đổi cổ đông, vui lòng liên hệ tới Công ty tư vấn Blue tại Cần Thơ để được các chuyên viên nhiệt tình tư vấn. Trân trọng./.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon