Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

1. Những vấn đề pháp lý về công ty TNHH một thành viên

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về công ty TNHH như sau:

  • Do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu;
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Chủ sở hữu phải góp đúng, đủ số vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Điểm h khoản 1 điều 75 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của chủ sở hữu: “Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn  điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác”.

Do đó khi mở rộng sản xuất kinh doanh, chủ sở hữu công ty có quyền tăng vốn điều lệ để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Việc tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục ở Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

tăng vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ;

Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách thêm thành viên công ty thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

3. Về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp chỉ được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp:

3.1. Giảm vốn do chủ sở hữu không góp đủ số vốn như đã cam kết

Khoản 2 điều 74 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành vập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày , kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Hồ sơ giảm vốn do không góp đủ số vốn như đã cam kết:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc giảm vốn do không góp đủ số vốn đã đăng ký

3.2. Giảm vốn do hoàn trả vốn góp

Điều 87 Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có thể giảm vốn trong trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty với điều kiện:

giảm vốn điều lệ

  • Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm;
  • Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon