Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Luật doanh nghiệp năm 2014 không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ của từng loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, tùy vào tình hình sản xuất, kinh doanh  mà doanh nghiệp có thể cân nhắc để thay đổi vốn điều lệ sao cho phù hợp . Đối với các công ty TNHH tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, công ty Blue xin được tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ như sau:

Các trường hợp được thay đổi vốn điều lệ:

1.Trường hợp tăng vốn điều lệ: Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ nếu:

– Tăng vốn góp của thành viên: Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc các thành viên công ty TNHH từ hai thành viên trở lên đăng ký tăng phần vốn góp của mình vào công ty. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên trong công ty TNHH từ hai thành viên trở lên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định của pháp luật. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác

–  Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới: Nếu công ty TNHH một thành viên tiếp nhận  vốn góp của thành viên mới thì phải chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Nếu công ty TNHH từ hai thành viên trở lên tiếp nhận vốn góp của thành viên mới thì phải đồng thời làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên của công ty.

2.Trường hợp giảm vốn điều lệ. Công ty TNHH có thể giảm vốn điều lệ trong 3 trường hợp sau:

–  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

–  Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định;

–  Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định

thay đổi vốn

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

  • Quyết định thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của Hội đồng thành viên công ty đối với loại hình công ty TNHH từ hai thành viên trở lên về thay đổi vốn điều lệ
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

  • Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ của Doanh nghiệp tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vui lòng liên hệ tới Công ty Blue để  được tư vấn. Trân trọng./.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon