Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên sẽ có phát sinh thay đổi thành viên, có thể tăng lên hoặc giảm xuống nhưng số thành viên không ít hơn một và không quá 50, nếu xảy ra ngoài điều kiện này dẫn đến công ty phải chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty cổ phần.

 

Hình minh họa

Hình minh họa

Công ty Blue Cần Thơ xin tư vấn đến doanh nghiệp những thông tin cần thiết khi thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên nhưng không thay đổi loại hình doanh nghiệp như sau

1.Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới:

 • Thông báo thay đổi thành viên (Mẫu quy định)
 • Danh sách thành viên (Mẫu quy định -kèm theo Thông báo)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (mẫu tham khảo);
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới; (mẫu tham khảo).
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của thành viên là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

 • Thông báo (Mẫu quy định)
 • Danh sách (Mẫu quy định -Kèm theo Thông báo)
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi thành viên (Mẫu quy định)
 • Danh sách (Mẫu quy định -Kèm theo Thông báo)
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng; (Mẫu tham khảo);
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương xứng nếu thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nếu thành viên mới là cá nhân.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 48 (3) Luật Doanh nghiệp 2014

 • Thông báo gồm: (Mẫu quy định)
 • Danh sách (Mẫu quy định -Kèm theo Thông báo)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (Mẫu tham khảo);
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới; (Mẫu tham khảo).

5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:
Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

Số lượng :01 bộ

Thời hạn trả kết quả: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng

Mọi vấn đề thắc mắc quý công ty vui lòng liên hệ với công ty Blue chúng tôi để được tư vấn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon