Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mãi của doanh nghiệp tại quận Ninh Kiều