Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Cần Thơ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ giá rẻ  - Thành lập công ty tại Cần Thơ  - Thành lập doanh nghiệp tại Ninh Kiều  - Tư vấn thành lập công ty ở Ninh Kiều Cần Thơ

Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Trong quá đình doanh nghiệp hoạt động thường  có những  sự thay đổi nhất định về nội dung đăng ký kinh doanh sao cho phù hợp. Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, nếu doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh khi phát sinh các lĩnh vực kinh doanh ngoài danh mục doanh nghiệp đã đăng ký. Công ty tư vấn Blue gửi tới quý khách thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ như sau:

Thủ-tục-thay-đổi-ngành-nghề-kinh-doanh-công-ty-cổ-phần

Thành phần hồ sơ:

  • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Quyết định của Hội đồng quản trị về  việc thay đổi ngành nghề
  • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về thay đổi ngành nghề
  • Đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
  • – Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện.
  • Giẩy ủy quyền cho cá nhân làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có)

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ

 

Trình tự, thủ tục :

Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Cần Thơ hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Nếu có thắc mắc về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khách hàng vui lòng liên hệ Công ty tư vấn Blue để được tư vấn. Trân trọng./.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận